Personvern­erklæring og Cookies

Vi har fokus på våre pasienters personvern. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvilke kategorier personopplysninger Gjøvik Tannlegesenter behandler, hvilke formål slike data behandles for og hvordan du kan utøve dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgiving inkludert personvernforordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) (EU) 2016/679. Klikk på teksten under for å lese mer om vår behandling av personopplysninger.

Om oss og kontaktopplysninger
Hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger krenker dine rettigheter, ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktopplysningene under. Du har også rett til å klage til personvernmyndighetene, Datatilsynet, men vi oppmuntrer deg til å kontakte oss først slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Den behandlingsansvarlige som har ansvar for behandlingen av dine personopplysninger, er Colosseumklinikken AS, organisasjonsnr. 977 102 278, telefon: + 47 22 82 35 50, Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo, E-post: post@colosseum.no. For mer generelle spørsmål knyttet til disse retningslinjene for personvern eller Colosseum Tannleges behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte personvernombud@colosseum.no

Personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere en person. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse o.l. Opplysninger om hva du gjør, regnes også som personopplysninger og dette kan f.eks. være opplysninger om hvilke butikker du handler i, hvilke TV-serier du liker og hvor du bruker å jogge.

Noen personopplysninger regnes som sensitive. Dette kan være opplysninger om helse, religion, etnisitet, seksualitet etc., men på vår nettside har vi hverken tilgang til eller behov for denne type opplysninger.

Helseskjema


Opplysningene som samles inn i helseskjemaet og muntlig under behandlingen er informasjon som trengs for å kunne sette riktig diagnose og rett behandling. Opplysningene vil bli lagret sikkert i din personlige journal og oppbevart så lenge opplysningene kan antas være relevante i forhold til å gi helsehjelp, eller som nødvendig dokumentasjon.. Det er kun de som yter helsehjelp, administrerer helsehjelp eller utfører kvalitetskontroll av helsehjelpen som har lovlig tilgang til opplysninger i pasientjournalen. Opplysningene kan også fremvises til konsulterende behandler for bistand til å sette riktig behandling, eller ved henvisning til spesialist. En anonymisert utgave av journalen din kan bli brukt til intern opplæring.

Du har også rett til innsyn, retting, sletting og flytting av journalen til annen behandler. Du kan i tillegg kreve at behandlingen av personopplysningen begrenses, og kreve at personopplysningene ikke brukes til visse former for behandling. Retten til sletting gjelder imidlertid ikke dersom opplysningene er nødvendig for at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse.

Det er særregler for oppbevaring og sletting av helseopplysninger, bl.a. i pasientjournalloven §25, helsepersonelloven §§ 42 og 43 og journalforskriften §§ 13 og 14.

Identitetsopplysninger

Identitetsopplysninger, inkludert navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kundenummer, nasjonalt identitetsnummer (personnummer).

Økonomiopplysninger

Økonomiopplysninger, inkludert betalingsdetaljer (også eventuelle avtalegiroavtaler) og kredittvurdering. Det siste får vi fra opplysningsforetak, og da får du alltid et gjenpartsbrev fra kredittopplysningsforetaket med en kopi av informasjonen de har delt med oss.

Data om kundeaktivitet

Data om kundeaktiviteter, for eksempel informasjon fra kundekontakt og kommunikasjon med informasjon fra e-post, chat, bestilling av time gjennom online booking og telefon.

Det er flere grunner til at vi samler inn personopplysninger. Noe samler vi inn rett og slett for at nettsiden ikke vil virke skikkelig uten, mens andre opplysninger samler vi inn for at nettsiden skal bli mer brukervennlig. Under finner du en liste over hvorfor vi samler inn slike personopplysninger.

  • For å levere nettsiden til deg: For at du skal kunne se nettsiden vår, er vi helt avhengig av å vite hvor du er på internettet slik at vi vet hvor nettsiden skal sendes. Dette bruker vi din IP-adresse til.
  • For å huske hva du har gitt samtykke til: Når du gir oss et samtykke, så prøver vi å huske det til neste gang du kommer på besøk. Til dette bruker vi en slik informasjonskapsel.
  • For å forbedre nettsiden: Vi trenger ikke identifisere alle som besøker vår nettside, men vi vil gjerne vite ting om hvor mange som besøker oss, om de har besøkt oss tidligere og hva de gjør på nettsiden. Dette er informasjon vi bruker til å forbedre både hvordan vi setter opp våre datamaskiner og hvordan hjemmesiden skal fungere best mulig.
  • For å vite hvem du er: Skal du logge deg inn på vår side eller handle i nettsiden, trenger vi å forsikre oss om at du er den du sier du er.
  • For å markedsføre oss: Markedsføring er viktig for oss. Vi er avhengig av å få vårt budskap ut til verden, men ved å analysere noen av de opplysningene vi samler inn kan vi gjøre dette på en mer målrettet måte.
  • For å hindre misbruk: Det er ikke alle som er like snille på internett og vi bruker til en viss grad personopplysninger til å sikre vår nettside mot misbruk. Dette kan f.eks. være at noen prøver å hacke oss, svindle oss eller annen slik uønsket oppførsel som er forbudt etter norsk lov.

Vi kan kun dele personopplysningene dine med tredjeparter når det er nødvendig i for å kunne gjennomføre vår virksomhet eller når vi juridisk eller lovlig er forpliktet til å gjøre det. Når vi avslører dine personopplysninger til tredjeparter, begrenser vi det til kun de personopplysningene som er nødvendige for å oppfylle slikt forretningsbehov eller juridisk krav. Ellers vil ikke personopplysningene dine bli vist til noen andre med mindre du har samtykket til det, for eksempel i forbindelse med fordeler/spesialtilbud eller bonusprogrammer, eller hvis vi er juridisk forpliktet til å vise opplysningene.

Nedenfor er en liste over kategoriene av mottakere vi deler personopplysninger med. Når vi deler personopplysninger, sørger vi alltid for at avtaler og konfidensialitet er satt opp og avtalt. Vi vil ikke selge personopplysningene dine til noen tredjepart for kommersielle formål.

Interne avdelinger
Selskapets IT-funksjon administrerer alle våre IT-programmer på vegne av oss som vår databehandler, og for dette formålet har vi inngått en databehandleravtale. Dette betyr at personell fra IT-avdelingen har tilgang til personopplysningene vi har lagret i våre IT-programmer. Andre funksjoner i selskapet kan også be om tilgang til personopplysninger for å kunne utføre analyser og generere rapporter om salgsstatistikk, undersøkelser av kundetilfredshet og lignende for å kunne rapportere til selskapsledelsen og styret. All tilgang til våre IT-programmer baseres på at den kun skal skje når man faktisk trenger det, og den begrenses til kun det som er strengt nødvendig.

Leverandører
Vi bruker leverandører som leverer tjenester til oss der behandling av personopplysninger er nødvendig for at leverandørene skal kunne levere slike tjenester. Hvis leverandøren behandler personopplysninger på våre vegne, er vedkommende en databehandler. Vi bruker bare databehandlere som kan garantere at de overholder gjeldende personvernlovgivning og våre tekniske og organisatoriske krav, og vi inngår alltid databehandleravtaler som inkluderer instrukser til en slik databehandler. Vi har følgende kategorier av leverandører:

IT-programleverandører: Disse leverandørene kan utføre service og vedlikehold på IT-programmene de leverer til oss. I den grad de har tilgang til eller på annen måte behandler personopplysninger på våre vegne som databehandlere, har vi inngått en databehandleravtale med dem. De kan også lagre data på sine servere eller i en skytjeneste de leverer, og i så fall er de våre databehandlere.

Fakturering og gjeldsinndrivelse: Vi bruker eksterne leverandører til å utføre fakturerings- og gjeldsinnkrevingstjenester på vegne av oss. Disse leverandørene er våre databehandlere.

Markedsføringsleverandører: Vi bruker Google Inc og Facebook Inc til å plassere markedsføring på Internett og i sosiale medier. Du finner mer informasjon under Retningslinjer for informasjonskapsler.

Etter at den nye loven trer i kraft har alle krav på å kunne se hvilke personopplysninger som er lagret, be om å få en kopi av disse opplysningene og kreve å få rettet opp eller slettet sine personopplysninger. Når du gir oss et samtykke, f.eks. til å lagre informasjonskapsler, har du også rett til å trekke dette samtykket tilbake når du måtte ønske det.

I tillegg har alle krav på generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, men dette dekkes av denne personvernerklæringen.

Alle slike forespørsler skal behandles kostnadsfritt og innen 30 dager og for mer informasjon om hvilke rettigheter du har, besøk denne nettsiden hos Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/de-registrertes-rettigheter-etter-nytt-regelverk/.

Opplysningene vil bli lagret i din personlige journal og oppbevart i minimum 10år, og deretter deponert (jf. arkivloven og pasientjournalloven), eller til kundeforholdet mellom deg og Colosseum Tannlege er avsluttet. Kun ansatte i Colosseum Tannlege har tilgang til journalen. Opplysningene kan fremvises til konsulterende behandler for bistand til å sette riktig behandling, eller ved henvisning til spesialist. En anonymisert utgave av journalen din kan bli brukt til intern opplæring.

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler. Ved å fortsette godtar du vår bruk av Cookies.