Personvern­erklæring og Cookies

Vi setter stor fokus på å ivareta våre pasienters personvern. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvilke kategorier av personopplysninger Gjøvik Tannlegesenter behandler, hva formålet med slike data er og hvordan du kan utøve dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning, inkludert personvernforordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) (EU) 2016/679. For å lese mer om vår behandling av personopplysninger, kan du klikke på teksten nedenfor.

Om oss og kontaktinformasjon
Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger krenker dine rettigheter, ber vi deg om å ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor. Du har også rett til å klage til personvernmyndighetene, Datatilsynet. Likevel, oppfordrer vi deg til å kontakte oss først, slik at vi kan løse eventuelle misforståelser.

Den behandlingsansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger er Gjøvik Tannlegesenter AS, med organisasjonsnummer 912 394 573, telefon: 61 10 01 00, Hunnsvegen 5, 2821 Gjøvik, e-post: post@gjoviktann.no.

Personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere en person. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og lignende. Oplysninger om hva du gjør, anses også som personopplysninger, for eksempel informasjon om hvilke butikker du handler i, hvilke TV-serier du liker og hvor du pleier å jogge.

Noen personopplysninger er klassifisert som sensitive. Dette kan være opplysninger om helse, religion, etnisitet, seksualitet, og lignende. På vår nettside har vi imidlertid verken tilgang til eller behov for denne typen opplysninger.

Helseerklæring
Informasjonen som samles inn i helseerklæringen og under behandlingen er nødvendig for å kunne stille riktig diagnose og gi riktig behandling. Informasjonen vil bli lagret trygt i din personlige journal og oppbevart så lenge den kan antas å være relevant for å gi helsehjelp, eller som nødvendig dokumentasjon. Kun de som yter helsehjelp, administrerer helsehjelp eller utfører kvalitetskontroll av helsehjelpen har lovlig tilgang til opplysningene i pasientjournalen. Opplysningene kan også bli vist til konsulterende behandlere for å få bistand til å gi riktig behandling, eller ved henvisning til spesialist. En anonymisert versjon av journalen din kan brukes til intern opplæring.

Du har også rett til å få innsyn i, korrigere, slette og flytte journalen til en annen behandler. Du kan også kreve at behandlingen av personopplysningene blir begrenset, og kreve at personopplysningene ikke blir brukt til visse typer behandling. Retten til sletting gjelder imidlertid ikke dersom opplysningene er nødvendige for at den ansvarlige for behandlingen skal kunne oppfylle en juridisk forpliktelse.

Det er spesielle regler for oppbevaring og sletting av helseopplysninger, blant annet i pasientjournalloven § 25, helsepersonelloven §§ 42 og 43 og journalforskriften §§ 13 og 14.

Identitetsopplysninger
Identitetsopplysninger, inkludert navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kundenummer og nasjonalt identitetsnummer (personnummer).

Økonomiske opplysninger
Økonomiske opplysninger, inkludert betalingsdetaljer (inkludert eventuelle avtalegiroavtaler) og kredittvurdering. Sistnevnte innhenter vi fra informasjonsforetak, og du vil alltid motta et brev med en kopi av informasjonen de har delt med oss.

Data om kundeaktivitet
Data om kundeaktivitet, for eksempel informasjon fra kundekontakt og kommunikasjon gjennom e-post, chat, bestilling av time via online booking og telefon.

Vi samler inn personopplysninger av ulike årsaker. Noen av opplysningene er nødvendige for at nettsiden skal fungere ordentlig, mens andre blir brukt for å gjøre nettsiden mer brukervennlig. Her er en liste over hvorfor vi samler inn personopplysninger:

For å levere nettsiden til deg: For å vise nettsiden vår, trenger vi å vite hvor du er på internettet, slik at vi kan sende deg nettsiden. Vi bruker din IP-adresse til dette formålet.

  • Huske dine preferanser: Når du gir oss tillatelse til noe, prøver vi å huske det til neste gang du besøker nettsiden. Vi bruker informasjonskapsler til dette.
  • Forbedre nettsiden: Vi ønsker å vite mer om hvem som besøker nettsiden vår, hvor mange som besøker, om de har vært her før, og hva de gjør på nettsiden. Dette hjelper oss å forbedre nettsiden og å tilpasse den til våre brukere.
  • Identifisere deg: Hvis du logger inn på nettsiden vår eller handler noe, må vi være sikre på at du er den du sier du er.
  • Markedsføre oss: Markedsføring er viktig for oss, og ved å analysere noen av opplysningene vi samler inn, kan vi gjøre dette på en mer målrettet måte.
  • Hindre misbruk: Noen mennesker kan bruke internett på en uønsket måte, og vi bruker personopplysninger til å beskytte nettsiden vår mot hacking, svindel og annen uønsket oppførsel som er forbudt etter norsk lov.

Vi kan kun dele dine personopplysninger med tredjeparter når det er nødvendig for å drive virksomheten vår eller når det kreves av loven. Når vi deler personopplysninger med tredjeparter, begrenser vi det til det som er nødvendig for å oppfylle virksomhetens behov eller lovpålagte krav. Dine personopplysninger vil ikke bli delt med noen andre med mindre du har gitt ditt samtykke, for eksempel i forbindelse med fordeler, spesialtilbud eller bonusprogrammer, eller hvis vi er juridisk forpliktet til å dele opplysningene.

Nedenfor er en liste over kategorier av mottakere vi kan dele personopplysninger med. Vi sørger alltid for at avtaler og konfidensialitet er på plass når vi deler personopplysninger. Vi vil ikke selge dine personopplysninger til tredjeparter for kommersielle formål.

  • Interne avdelinger: Vår IT-avdeling administrerer våre IT-programmer og har tilgang til personopplysningene vi har lagret i disse programmene. Andre funksjoner i selskapet kan også ha tilgang til personopplysninger for å utføre analyser og generere rapporter om salgsstatistikk, kundetilfredshet og lignende. All tilgang til våre IT-programmer begrenses til det som er strengt nødvendig.
  • Leverandører: Vi bruker leverandører som leverer tjenester der behandling av personopplysninger er nødvendig for at leverandørene skal kunne levere slike tjenester. Hvis leverandørene behandler personopplysninger på våre vegne, er de databehandlere. Vi bruker kun databehandlere som kan garantere at de overholder personvernlovgivningen og våre tekniske og organisatoriske krav. Vi har databehandleravtaler som inkluderer instruksjoner til disse databehandlerne. Vi har følgende kategorier av leverandører:
  • IT-programleverandører: Disse leverandørene kan utføre service og vedlikehold på IT-programmene de leverer til oss. De kan også lagre data på sine servere eller i skytjenester de leverer, og i så fall er de våre databehandlere.
  • Fakturering og gjeldsinndrivelse: Vi bruker eksterne leverandører til å utføre fakturerings- og gjeldsinndrivelsestjenester på våre vegne. Disse leverandørene er våre databehandlere.
  • Markedsføringsleverandører: Vi bruker Google Inc og Facebook Inc til å plassere markedsføring på Internett og i sosiale medier. Du finner mer informasjon om dette i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Etter at den nye loven trer i kraft, vil alle ha rett til å se hvilke personopplysninger som er lagret om dem, be om å få en kopi av disse opplysningene, og kreve at opplysningene blir rettet eller slettet. Hvis du gir oss ditt samtykke til å lagre informasjonskapsler eller annen data, har du også rett til å trekke tilbake samtykket når som helst.

Vi er også forpliktet til å gi generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, men dette vil dekkes av denne personvernerklæringen.

Alle forespørsler skal behandles kostnadsfritt og innen 30 dager. For mer informasjon om hvilke rettigheter du har, kan du besøke Datatilsynets nettside: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/de-registrertes-rettigheter-etter-nytt-regelverk/.

Informasjonen vil bli registrert i din personlige journal og oppbevart i minst 10 år, og deretter arkivert i henhold til arkivloven og pasientjournalloven. Tilgang til journalen er kun tilgjengelig for ansatte ved Gjøvik Tannlegesenter. 

Opplysningene kan bli vist til en konsulterende behandler for å få hjelp til å bestemme riktig behandling eller ved henvisning til en spesialist. 

En anonymisert versjon av journalen din kan bli brukt til intern opplæring. Når kundeforholdet mellom deg og Gjøvik Tannlegesenter er avsluttet, vil opplysningene bli deponert.

Search

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler. Ved å fortsette godtar du vår bruk av Cookies.